Je náš region připraven na změnu klimatu?

Je náš region připraven na změnu klimatu?

Zveřejněno: 21. 6. 2022 Životní prostředí

Zajímá nás váš názor. Zapojte se do ankety a pomozte připravit plán na adaptaci našeho regionu.

Delší a intenzivnější vlny horka, přívalové deště, sucho a další problémy zasahují v poslední době i náš region. Jedná se o dopady změny klimatu a do budoucna bude podle vědců ještě hůře. Chceme proto zajistit, abychom byli na podobné situace připraveni.

Ptáme se tedy vás, občanů obcí regionu DSO Severovýchod, jak situaci s klimatem vnímáte a jaké kroky ke změně byste uvítali. Vaše odpovědi se stanou součástí plánu, který se v průběhu roku 2022 připravuje společně s odborníky na tuto oblast.

Dotazník můžete vyplňovat do 15.srpna. Jeho vyplnění by nemělo zabrat více než 10 minut.

Pro vyplnění pokračujte na následující odkaz:

https://forms.office.com/r/BvTaDkNwBK


Anketa je součástí připravované Adaptační strategie na klimatickou změnu DSO Severovýchod, kterou pro naše území zpracovává Národní centrum energetickcýh úspor v rámci programu Norských fondů.

Zpět