Památník Jana Amose Komenského v Žeravicích

Památník Jana Amose Komenského v Žeravicích

Zveřejněno: 14. 8. 2022 Historie

I když se Jan Amos Komenský, velký učitel národů, nenarodil v našem regionu, zanechal i zde důležitý odkaz, který připomíná památník v obci Žeravice.

Žeravice byly jedním z hlavních sídel Českých či Moravských bratří, jak se sami nazývali. Konaly se zde porady, synody, nejpamátnější pro vývoj Jednoty bratrské byla synoda konaná v roce 1616, na které byl stanoven "Řád církevní bratří Českých". Na této synodě byl 24. dubna ordinován na kněze 24letý Jan Amos Komenský, později poslední biskup Jednoty bratrské a velký učitel národů.

V místech, kde stával sbor českých bratří, byl vybudován památník Jana Amose Komenského. Byl to dříve katolický kostel, který přízní žeravských pánů přešel do rukou bratrských. V roce 1971 byla na stěně domu osazena a slavnostně odhalena pamětní deska.

Pokud se chcete dozvědět více o působení českých bratří v Žeravicích, o tom jak se jim zde žilo při neustálém pronásledování, i něco více o historii a vzniku památníku Jana Amose Komenského, nebo o dějinách samotného malebného městečka, neváhejte do obce Žeravice zavítat. Prohlídky památníku je možné předem dohodnout na obecním úřadě tel. 518 626 022.

Zpět