Seminář ZÁKON O OBCÍCH - 10.11.2022

Seminář ZÁKON O OBCÍCH - 10.11.2022

Zveřejněno: 7. 11. 2022 Seminář

Přijďte se seznámit se základními tezemi zákona o obcích a naučit se v něm orientovat.

Již druhý ze série podzimních seminářů DSO Severovýchod je zaměřen na Zákon o obcích a jeho základní instituty. Cílem semináře je seznámit se základními tezemi zákona o obcích. Pojednáme podrobně a komplexně o tomto právním předpisu, ale zamyslíme se i nad souvislostmi – návaznost na ústavní pořádek a na ostatní zákony a podzákonné právní předpisy. Postupovat budeme od teoretických základů k praktickým příkladům jak z praxe, tak i ze soudních síní. Pochopení bude ověřováno průběžnými dotazy, shrnutím na konci každé logické části. Při výkladu budeme postupovat v souladu se systematikou zákona o obcích tak, aby se v něm naučil člen zastupitelstva obce orientovat. Cílem ovšem bude pochopit celý zákon o obcích – jeho důležité instituty.

Seminář povede Mgr. Andrea Kovářová, lektorka a konzultantka, absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se specializací veřejná správa. Věnuje se vzdělávání v oblastech veřejné správy.

Seminář je určen pro zástupce obcí Kyjovska (starostové, místostarostové, zastupitelé, úředníci) a je ZDARMA.

Přihlašovat se můžete na tomto odkazu: https://forms.gle/1sKesjE6i43K4RXD8.

Zpět