Podpora průchodnosti krajiny na Kyjovsku

Podpora průchodnosti krajiny na Kyjovsku

Zveřejněno: 8. 12. 2022 Péče o krajinu

V současné době se pozornost v oblasti péče o životní prostředí stále více zaměřuje na prostupnost krajiny. Donedávna okrajové téma dnes začíná rezonovat ve společnosti z vícero směrů. A co si pod pojmem prostupnost krajiny máme představit?

Představujeme vám koncepci zaměřující se na vysvětlení průchodnosti krajiny jako pojmu svým významem přesahující potřeby lidí a patřící mezi oblasti, které jsou klíčové pro zachování biodiverzity. Koncepce byla zpracována v rámci jednoho z projektů DSO Severovýchod, konkrétně projektu "Strategické plánování, vzdělání a dělání, ať Kyjovsko pohání!".

Zájem o krajinu se mezi občany obcí vyvíjí a mění. Zatímco v půlce minulého století do krajiny v podstatě vycházela naprostá většina obyvatel obcí kvůli práci na svých polích, v současné době takto činí jen nepatrný zlomek obyvatel. V dokumentu, který najdete na konci tohoto článku, jsou jmenovitě popsány a v jednom uceleném souboru představeny významné krajinné prvky ve volné krajině, chráněná území (přírodní památky a národní přírodní památky), památné stromy ve volné krajině a místa dosud nijak nechráněná, avšak s vysokou přírodovědnou hodnotou (například staré sady se stepními porosty, pískovna s hnízdištěm vlh pestrých či úseky potoků s aktivní činností bobra evropského). Pro každou jednotlivou lokalitu byl sestaven souhrnný text, fotografie dokumentující vzhled lokality a několik vybraných druhů rostlin či živočichů, popis přístupu na lokalitu a mapa s vyznačenou lokalitou.

Pro obyvatele obcí jsou důležité cesty, které spojují jejich obec se sousedními obcemi – s rostoucím provozem na silnicích roste také zájem o polní cesty spojující obce, které jsou pro pěší i cyklisty mnohem bezpečnější. Obnova a vytvoření takovéto cesty je jasnou prioritou. Dalším typem žádaných cest jsou ty, které vedou do lesa nebo cesty vedoucí k atraktivnímu místu v krajině. A právě na atraktivní místa v krajině ORP Kyjova s vysokou přírodovědnou hodnotou je zaměřen tento koncept. Cílem je představit obyvatelům obcí širokou škálu zajímavých míst v krajině, která jsou přírodovědně hodnotná, na kterých se dochovala ukázka původní biodiverzity naší krajiny a která jsou současně velmi úzce spjata s lidskou činností. Jejich stav je odrazem zájmu lidí o tato místa, je proto velmi žádoucí i z hlediska biologického, aby sem lidé chodili a projevovali o ně zájem.

Zpět