Starosta jako první mezi rovnými? - 8.12.2022 od 8:00

Starosta jako první mezi rovnými? - 8.12.2022 od 8:00

Zveřejněno: 28. 11. 2022 Seminář

Pokračování série vzdělávacích akcí pro přední představitele obcí.

Kurz určený přímo pro starosty obcí a měst volně navazuje na proběhlý seminář na téma Zákon o obcích. Bude podrobným výkladem o jediném monokratickém orgánu v systému orgánů obcí, kterým je starosta. Zmíníme způsob ustavení do funkce, předpoklady pro výkon funkce, praktické otázky výkonu funkce (zaměstnanec nebo ne? Režim práce 24/7 atd.). Pojednáme i o postavení v rámci úřadu a vztah k zaměstnancům obce a zaměstnancům zařazeným do obecního úřadu. Závěr kurzu dotvoří přehled o právním systému v České republice a o tom, jak i neprávník (například člen zastupitelstva obce) se může naučit v právním řádu orientovat. Pochopení bude ověřováno průběžnými dotazy, shrnutím na konci každé logické části.

Seminář povede Mgr. Andrea Kovářová, lektorka a konzultantka, absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se specializací veřejná správa. Věnuje se vzdělávání v oblastech veřejné správy.

Seminář je určen pro starosty obcí Kyjovska a je pro ně ZDARMA.

Přihlašovat se můžete na tomto odkazu: https://forms.gle/kyvqW1zuoUsrjPyR7

Zpět