Zastupitelstvo jako celek, povinnosti a práva - 8.12.2022 od 14:00

Zastupitelstvo jako celek, povinnosti a práva - 8.12.2022 od 14:00

Zveřejněno: 28. 11. 2022 Seminář

Byli jste zvoleni do zastupitelstva vaší obce? Poslední se série letošních podzimních seminářů je určen právě pro vás!

Cílem bude podrobněji se zabývat vrcholovým orgánem obce – zastupitelstvem. Budeme se zabývat způsobem ustavení tohoto orgánu, jeho postavením v systému orgánů obce. Na to navážeme postavením člena zastupitelstva obce, vznikem a zánikem mandátu, neslučitelností funkcí, střetem zájmů a právní či jinou odpovědností člena zastupitelstva obce. Dotkneme se i odměňování členů zastupitelstva obce a souvislostmi (ostatní náhrady). Navážeme působností zastupitelstva obce. Teorie bude vysvětlována na praktických příkladech jak z praxe lektorky, tak ze soudní judikatury. Pochopení bude ověřováno průběžnými dotazy, shrnutím na konci každé logické části.

Seminář povede Mgr. Andrea Kovářová, lektorka a konzultantka, absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se specializací veřejná správa. Věnuje se vzdělávání v oblastech veřejné správy.

Seminář je určen pro představitele obcí Kyjovska (zastupitelé, včetně starostů a místostarostů) a je ZDARMA.

Přihlašujte se, prosím, nejpozději do 5.12.2022, 14:00! Děkujeme.

Přihlašovat se můžete na tomto odkazu: https://forms.gle/Enk8cx7K634hzkA17

Zpět