Adaptační strategie pro Kyjovsko

Adaptační strategie pro Kyjovsko

Zveřejněno: 9. 2. 2023 Strategické dokumenty

Byla zpracována nová adaptační strategie ke změnám klimatu v našem území.

Hlavním cílem této adaptační strategie je vymezit rámec přizpůsobení se území regionu DSO Severovýchod novým přírodním podmínkám vyplývajícím z měnícího se klimatu, a spolu s tím stanovit strategické směry, jak negativní dopady činností v území na změnu klimatu mírnit, a to především snižováním emisí skleníkových plynů.

Strategie je koncipována jako praktický dokument, který bude obcím regionu DSO Severovýchod dlouhodobě pomáhat řídit aktivity v oblasti adaptace na změnu klimatu. Výstupy odborných analýz jsou popsané tak, aby byl dokument pochopitelný a přístupný pro vedení obcí i veřejnost.

Adaptační strategii najdete na konci tohoto článku nebo v sekci Dokumenty.

Zpět