Podpora budování nových dětských skupin

Podpora budování nových dětských skupin

Zveřejněno: 10. 3. 2023 Dotace

Mimořádná příležitost, jak zvýšit atraktivitu obcí a měst pro rodiny s malými dětmi, mladou generaci i zaměstnavatele a jak zdůraznit pozitivní přístup obce nebo města k životnímu prostředí či kvalitě života.

Obce a města v ČR se dlouhodobě potýkají s nedostatkem míst v mateřských školách, především míst pro nejmenší děti do 3 let věku. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto dne 3. 3. 2023 zveřejnilo avízo dotační výzvy na podporu budování zařízení péče o malé děti, tzv. dětských skupin. Samotné vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotační podporu je plánováno v průběhu března 2023.

Základní parametry podpory:

  • Finanční příspěvek na rekonstrukci obecních prostor, koupi a rekonstrukci prostor nebo jejich novou výstavbu za účelem zřízení dětské skupiny.
  • Určena pro všechny obce a města bez rozdílu velikosti nebo kraje.
  • Dostatečná alokace; příspěvek může získat každá obec či město, které splní stanovená kritéria.
  • Finanční příspěvek ve výši 3–20 mil. Kč (včetně DPH).

Bližší informace k dotační výzvě naleznete v aktualitách webu Národního plánu obnovy. Uvedené avízo je také přiloženo k tomuto emailu. Plánovaná výzva se po zveřejnění objeví v sekci VÝZVY.

Zpět