Nové možnosti financování kanalizací a vodovodů

Nové možnosti financování kanalizací a vodovodů

Zveřejněno: 10. 7. 2023 Dotace

V rámci Operačního programu Životního prostředí byly vyhlášeny 3 výzvy.

42. výzva - Čistírny odpadních vod a kanalizace - příjem žádostí od 30.08.2023 do 30.09.2023 - Výstavba centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV), intenzifikace ČOV a výstavba či dostavba kanalizace; retenční nádrže a odlehčení na jednotné kanalizaci.

43. výzva - Čistírny odpadních vod a kanalizace - příjem žádostí od 06.09.2023 do 31.10.2023 nebo do vyčerpání alokace - Výstavba centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV) a výstavba či dostavba kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci.

44. výzva - Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody - příjem žádostí od 30.08.2023 do 30.09.2023 - Výstavba nebo dostavba vodovodů, zdroje vody, výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace je 31. 12. 2029.

Žadatelé musí být zároveň hlavními vlastníky vodohospodářské infrastruktury na území relevantní obce a splňovat pravidla pro provozování infrastruktury dotované z OPŽP.

https://opzp.cz/nabidka-dotaci/


Zpět