Výzvy Národní sportovní agentury pro sportovní organizace a obce

Výzvy Národní sportovní agentury pro sportovní organizace a obce

Zveřejněno: 25. 9. 2023 Dotace

Národní sportovní agentura vyhlásila tři dotační programy pro sportovní organizace a obce.

Cílem výzev 11/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – Investice pod 10 mil. Kč a 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – Investice nad 10 mil. Kč je podpora výstavby a technického zhodnocení regionální sportovní infrastruktury a podpora spolků a územních samosprávních celků.

Cílem Výzvy 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2023 je podpora výstavby a technického zhodnocení u typizovaných sportovních zařízení, která splní závazné standardy a parametry stanovené výzvou.

K ukončení příjmu žádostí do všech výzev dojde 31. října ve 12.00.

Více informací zde.

Zpět