Energie pro města – komunální energetika na míru

Energie pro města – komunální energetika na míru

Zveřejněno: 25. 9. 2023 Komunitní energetika

Jak naplánovat a realizovat projekt fotovoltaické elektrárny v obci poradí zájemcům nový online nástroj.

Jak se mohou obce lépe připravit na energetické krize nebo vysoké ceny energií? Cestou k tomu, čelit jim efektivně, je komunální řešení energetiky. Díky ní se mohou velká města i menší obce stát energeticky soběstačnějšími a odolnějšími. Jak naplánovat a realizovat projekt fotovoltaické elektrárny v obci, poradí zájemcům nový online nástroj Energie pro města od expertní skupiny Frank Bold.

Současný stav místní energetiky si obce a města zmapují prostřednictvím krátkého dotazníku. Jeho výsledkem je vyhodnocení a přehledný krokoměr, který vysvětlí, v jakém bodě se konkrétní obec nachází a kudy se má vydat dál. Nástroj je k dispozici zdarma.

Vyplnění dotazníku, který pomůže zhodnotit stav energetiky v obci, zabere asi čtvrt hodiny. Otázky v něm se dělí do čtyř hlavních oblastí: Technická a institucionální připravenost, Ekonomická připravenost, Právní dokumenty, povolovací řízení, zasmluvnění a Zapojování komunity (občanů). Po zodpovězení všech otázek získají zájemci základní doporučení pro každou kategorii otázek.

Hlavní částí závěrečného vyhodnocení je přehledný krokoměr, který obec či město provede procesem příprav i realizace solární elektrárny. Jednotlivé kroky jsou za sebou chronologicky seřazeny tak, aby bylo jasné, jak má proces pokračovat. Podle zadaných odpovědí krokoměr každé obci ukáže, v jakém bodě se konkrétní projekt nachází a co je pro jeho dokončení ještě třeba splnit. Součástí krokoměru jsou také vysvětlivky pro snadné pochopení.

Energie pro města

Zpět