Aktivity podpory lokální ekonomiky DSO Severovýchod

Aktivity podpory lokální ekonomiky DSO Severovýchod

Dílčí cíle jsou:

  • zmapování stavu a potřeb lokální ekonomiky v členských obcí DSO
  • výměna zkušeností mezi zástupci obcí s předáním příkladů dobré praxe v oblasti lokální ekonomiky
  • zlepšení komunikace s podnikateli z území DSO
  • zajištění dostupného vzdělávání pro nové zástupce obcí po komunálních volbách


Pro dosažení cílů budou zpracovány studie lokální ekonomiky pro 12 vybraných členských obcí, zpracována bude také strategie lokální ekonomiky celého DSO. Během realizace proběhne setkání s předsedy mikroregionů spadajících do území DSO a setkání s podnikateli z území DSO.

Sdílení zkušeností členských obcí v aktivitách podpory lokální ekonomiky bude realizováno prostřednictvím 2 exkurzí po příkladech dobré praxe ve vybraných členských obcích DSO pro ostatní členské obce. Při exkurzích se účastníci budou moci podívat na konkrétní realizace podpory lokální ekonomiky přímo v terénu.

Doplňkově budou realizovány aktivity vzdělávání pro zástupce členských obcí DSO, a to prostřednictvím semináře týkajícího se osvěty obcí v oblasti Komunitní energetiky a dalších 4 seminářů pro nově zvolené zástupce obcí na témata spojená s odpovědností a povinnostmi souvisejícími s jejich funkcí.

Oblast:
Lokální ekonomika a cestovní ruch
Rok zahájení:
2022
Rok ukončení:
2022
Finanční objem:
486 820 Kč
Hlavním cílem aktivit je zlepšit informovanost zástupců obcí a místních aktérů DSO Severovýchod v oblasti lokální ekonomiky a příkladů dobré praxe v této oblasti.