Kompostárna Těmice – neutralizace pachového znečištění

Kompostárna Těmice – neutralizace pachového znečištění

Realizací projektu dojde ke snížení emisí pachových látek ze stacionárních zdrojů, čímž dojde k omezování negativních dopadů na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míry obtěžování obyvatelstva zápachem.

-

Oblast:
Životní prostředí a odpadové hospodářství
Cílem projektu je neutralizovat pachové látky unikající z oblasti kompostárny, a tím zamezit šíření zápachu.