Vzdělávání a zkušenosti partnerů - cesta k rozvoji DSO Severovýchod

Vzdělávání a zkušenosti partnerů - cesta k rozvoji DSO Severovýchod

Byly uspořádány dvě stáže, obsahující i odborné vzdělávání, v jiných úspěšně fungujících regionech, kde byly účastníkům projektu místními zástupci obcí a aktéry podílejícími se na rozvoji venkovské oblasti prezentovány příklady dobré praxe a projekty zaměřené na obnovu a rozvoj tamějších venkovských obcí a kde došlo k přenosu know-how mezi představiteli těchto regionů.

Nejprve proběhla v termínu 10.-12.5.2021 exkurze do území MAS Český sever. Účastníci návštívili např. soukromou střední školu strojní TOS Varnsdorf, Červený kostel ve Varnsdorfu, několik míst v Krásné Lípě, Dům Českého Švýcarska, v obci Jiřetín sportovní areál, revitalizované náměstí, křížovou cestu apod. Po oba večery exkurze proběhly vzdělávací semináře, první na téma Problémy krajiny a možná řešení, druhý na téma Šetrná venkovská turistika a její vliv na místní ekonomiku - Udržitelný cestovní ruch.

Exkurze se zúčastnilo celkem 39 osob, zástupců obcí a organizací DSO Severovýchod.

Druhá exkurze proběhla v termínu 13.-15.9.2021 do území MAS Český Západ. Účastníci návštívili např. restaurované památky v obcích Ostrov u Stříbra, Kladruby či Záchlumí, dále vrch Krasíkov, kde probíhají Slavnosti jablek, rekonstruovaná místa v obci Planá či Svojšín, sídlo MAS v Domě U Haranta v Bezdružicích atd. První a poslední den exkurze proběhly vzdělávací semináře, první na téma Obnova a oprava kulturních nemovitých památek v obcích a v krajině, druhý na téma Nové dotační možnosti pro obce v období 2021+.

Exkurze se zúčastnilo celkem 36 osob, zástupců obcí a organizací DSO Severovýchod.

Oblast:
Veřejné budovy a správa obcí
Rok zahájení:
2020
Rok ukončení:
2021
Finanční objem:
156 720 Kč
Cílem projektu bylo zlepšit informovanost zástupců obcí a místních aktérů DSO Severovýchod v oblasti rozvoje obcí.