Spojte se se sousedy a vytvořte místo k setkávání ve vaší obci!

Spojte se se sousedy a vytvořte místo k setkávání ve vaší obci!

Zveřejněno: 13. 2. 2023 Veřejná prostranství

Dvouletý program grantů Nadace České spořitelny.

Až 500 000 Kč na organizační i materiálové náklady můžete získat na proměnu veřejného prostoru ve vaší obci. Nadace České spořitelny ve spolupráci s Nadací Via vyhlásily grantový program, jehož cílem je, aby obec, spolky, aktivní jedinci a podnikatelské subjekty společně zapojili maximální počet místních obyvatel do proměny konkrétního veřejného prostoru. Tento prostor bude do budoucna sloužit jako neutrální půda pro setkávání nejširšího spektra obyvatel daného místa i spolků a skupin, které v místě působí. 

Program je určený spolkům, příspěvkovým organizacím, knihovnám, účelovým zařízením církví, církevním organizacím a obcím do 5000 obyvatel. Větší obce se programu účastnit mohou, ale obec může figurovat i pouze jako partner projektu a příjemcem musí být jiný typ organizace.

Žádosti jsou přijímány do 13. 3. 2023.

Jako kofinancování si připravte 20 % rozpočtu.

Více informací na stránkách www.dokazemevic.cz.

Zpět