Aktuality

Aktuality

Energie pro města – komunální energetika na míru

Energie pro města – komunální energetika na míru

Jak naplánovat a realizovat projekt fotovoltaické elektrárny v obci poradí zájemcům nový online nástroj.

Výzvy Národní sportovní agentury pro sportovní organizace a obce

Výzvy Národní sportovní agentury pro sportovní organizace a obce

Národní sportovní agentura vyhlásila tři dotační programy pro sportovní organizace a obce.

Podpora bydlení a podnikání JMK

Podpora bydlení a podnikání JMK

První ročník dotačního programu „Podpora bydlení a podnikání na vybraných rozvojově znevýhodněných územích Jihomoravského kraje 2023–2024“.

Výzva OPŽP na zpracování studií a plánů

Výzva OPŽP na zpracování studií a plánů

Studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plány územního systému ekologické stability.

Histokola a Mariánské poutní slavnosti města Ždánic

Histokola a Mariánské poutní slavnosti města Ždánic

Pořadatel Město Ždánice, za podpory partnerských obcí Dražůvky a Sekule, Vás zve na tradiční kulturně-společenskou akci.

Nové možnosti financování kanalizací a vodovodů

Nové možnosti financování kanalizací a vodovodů

V rámci Operačního programu Životního prostředí byly vyhlášeny 3 výzvy.

Národní plán obnovy podpoří zadržování vody v krajině

Národní plán obnovy podpoří zadržování vody v krajině

Dotace pomůže vzniku či revitalizaci malých vodních nádrží, tůní, mokřadů nebo meandrujícím korytům řek.

K turistickým cílům společně

K turistickým cílům společně

Společný projekt Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. a jeho slovenského partnera MAS Podhoran.

Program obnovy a rozvoje venkova

Program obnovy a rozvoje venkova

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo očekávanou výzvu z Programu obnovy a rozvoje venkova. Peníze půjdou třeba na obnovu cest, škol nebo knihoven.

Obce mohou žádat o dotaci na digitalizaci územních plánů

Obce mohou žádat o dotaci na digitalizaci územních plánů

Od prvního ledna mají obce povinnost převést v případě změny svůj územní plán do jednotného digitálního standardu. Obce do 5 tisíc obyvatel mohou žádat o podporu na zpracování nového územního plánu nebo převod toho stávajícího v souladu se standardem v rámci výzvy MMR.

Zapojte se do soutěže Adapterra Awards a inspirujte vaším projektem

Zapojte se do soutěže Adapterra Awards a inspirujte vaším projektem

Soutěž hledá a oceňuje nejlepší příklady již realizovaných adaptačních opatření na změnu klimatu ve městě i v krajině. Díky nim spolu s vámi inspiruje širší okruh lidí, odborníků i veřejnosti k dalším realizacím.

Podpora budování nových dětských skupin

Podpora budování nových dětských skupin

Mimořádná příležitost, jak zvýšit atraktivitu obcí a měst pro rodiny s malými dětmi, mladou generaci i zaměstnavatele a jak zdůraznit pozitivní přístup obce nebo města k životnímu prostředí či kvalitě života.

Spojte se se sousedy a vytvořte místo k setkávání ve vaší obci!

Spojte se se sousedy a vytvořte místo k setkávání ve vaší obci!

Dvouletý program grantů Nadace České spořitelny.

Adaptační strategie pro Kyjovsko

Adaptační strategie pro Kyjovsko

Byla zpracována nová adaptační strategie ke změnám klimatu v našem území.

Datová schránka a NNO

Datová schránka a NNO

Seminář pro neziskové organizace k povinnosti založení datové schránky. Koná se 23. února 2023.

Vánoční přání

Vánoční přání

Přejeme všem našim starostům, spolupracovníkům, partnerům a příznivcům radostné Vánoce a ať hvězda nad Betlémem je světlem na konci všech tunelů!

Podpora průchodnosti krajiny na Kyjovsku

Podpora průchodnosti krajiny na Kyjovsku

V současné době se pozornost v oblasti péče o životní prostředí stále více zaměřuje na prostupnost krajiny. Donedávna okrajové téma dnes začíná rezonovat ve společnosti z vícero směrů. A co si pod pojmem prostupnost krajiny máme představit?

Projděte se obcemi z pohodlí křesla

Projděte se obcemi z pohodlí křesla

Chtěli byste se podívat do některé z našich obcí, ale neradi jezdíte naslepo? Zkuste si nejdříve prohlédnout obec ve virtuální prohlídce.

Zastupitelstvo jako celek, povinnosti a práva - 8.12.2022 od 14:00

Zastupitelstvo jako celek, povinnosti a práva - 8.12.2022 od 14:00

Byli jste zvoleni do zastupitelstva vaší obce? Poslední se série letošních podzimních seminářů je určen právě pro vás!

Starosta jako první mezi rovnými? - 8.12.2022 od 8:00

Starosta jako první mezi rovnými? - 8.12.2022 od 8:00

Pokračování série vzdělávacích akcí pro přední představitele obcí.

Exkurze do MIKROREGIONU ŽDÁNICKO se blíží. Pojeďte s námi!

Exkurze do MIKROREGIONU ŽDÁNICKO se blíží. Pojeďte s námi!

Centrum společných služeb DSO Severovýchod ve spolupráci s MAS Kyjovské Slovácko v pohybu uspořádá dne 24. listopadu 2022 exkurzi do obcí Mikroregionu Ždánicko za účelem sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe mezi představiteli obcí. Exkurze je určena jak pro starosty či místostarosty, tak i...

Seminář ZÁKON O OBCÍCH - 10.11.2022

Seminář ZÁKON O OBCÍCH - 10.11.2022

Přijďte se seznámit se základními tezemi zákona o obcích a naučit se v něm orientovat.

Seminář FINANCE PRO OBCE - 2.11.2022

Seminář FINANCE PRO OBCE - 2.11.2022

Přijďte se vzdělat ve věci fungování a plánování obecních rozpočtů, výhledů, strategických plánů, dotací atd.

Památník Jana Amose Komenského v Žeravicích

Památník Jana Amose Komenského v Žeravicích

I když se Jan Amos Komenský, velký učitel národů, nenarodil v našem regionu, zanechal i zde důležitý odkaz, který připomíná památník v obci Žeravice.

Léto v plném proudu! Kde se zchladit na koupališti?

Léto v plném proudu! Kde se zchladit na koupališti?

V regionu máme několik koupališť, víte o všech? Pojďme si je přiblížit.

Cesty památných stromů

Cesty památných stromů

Na území našeho DSO se nachází asi 35 významných stromů. Z tohoto počtu tvoří 28 významných dřevin stromy památné či jinak významné. Vytipovali jsme z nich 13 míst s významnými dřevinami, které jsou situovány v reprezentativních polohách či se k těmto významným dřevinám váží pověsti uvádějící...

Je náš region připraven na změnu klimatu?

Je náš region připraven na změnu klimatu?

Zajímá nás váš názor. Zapojte se do ankety a pomozte připravit plán na adaptaci našeho regionu.

Kostelec je vesnicí roku Jihomoravského kraje

Kostelec je vesnicí roku Jihomoravského kraje

Obec Kostelec získala Zlatou stuhu v Jihomoravském kraji v soutěži Vesnice roku 2022.

Rozhledna Súsedská OTEVŘENA

Rozhledna Súsedská OTEVŘENA

V sobotu 14. května byla slavnostně otevřena rozhledna Súsedská

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu vyhlásila 8. výzvu PRV

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu vyhlásila 8. výzvu PRV

Nová výzva v Programu rozvoje venkova

Kalkulačka vybavenosti obce

Kalkulačka vybavenosti obce

Vyhodnoťte vybavenost své obce službami