Aktuality

Aktuality

SPOLKOVÝ DEN 2024

SPOLKOVÝ DEN 2024

Máte spolek a nevíte si rady, jak financovat? Hledáte parťáka pro sdílení zkušeností? Tápete v propagaci? Zúčastněte se Spolkového dne 2024.

Dotační příležitosti JMK v roce 2024

Dotační příležitosti JMK v roce 2024

Informace o dotacích Jihomoravského kraje pro rok 2024.

MMR poskytne obcím 150 milionů korun na přípravu bytových projektů

MMR poskytne obcím 150 milionů korun na přípravu bytových projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která obcím a krajům pomůže s přípravou projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů.

Energie pro města – komunální energetika na míru

Energie pro města – komunální energetika na míru

Jak naplánovat a realizovat projekt fotovoltaické elektrárny v obci poradí zájemcům nový online nástroj.

Výzvy Národní sportovní agentury pro sportovní organizace a obce

Výzvy Národní sportovní agentury pro sportovní organizace a obce

Národní sportovní agentura vyhlásila tři dotační programy pro sportovní organizace a obce.

Podpora bydlení a podnikání JMK

Podpora bydlení a podnikání JMK

První ročník dotačního programu „Podpora bydlení a podnikání na vybraných rozvojově znevýhodněných územích Jihomoravského kraje 2023–2024“.

Výzva OPŽP na zpracování studií a plánů

Výzva OPŽP na zpracování studií a plánů

Studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plány územního systému ekologické stability.

Histokola a Mariánské poutní slavnosti města Ždánic

Histokola a Mariánské poutní slavnosti města Ždánic

Pořadatel Město Ždánice, za podpory partnerských obcí Dražůvky a Sekule, Vás zve na tradiční kulturně-společenskou akci.

Nové možnosti financování kanalizací a vodovodů

Nové možnosti financování kanalizací a vodovodů

V rámci Operačního programu Životního prostředí byly vyhlášeny 3 výzvy.

Národní plán obnovy podpoří zadržování vody v krajině

Národní plán obnovy podpoří zadržování vody v krajině

Dotace pomůže vzniku či revitalizaci malých vodních nádrží, tůní, mokřadů nebo meandrujícím korytům řek.

K turistickým cílům společně

K turistickým cílům společně

Společný projekt Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. a jeho slovenského partnera MAS Podhoran.

Program obnovy a rozvoje venkova

Program obnovy a rozvoje venkova

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo očekávanou výzvu z Programu obnovy a rozvoje venkova. Peníze půjdou třeba na obnovu cest, škol nebo knihoven.

Obce mohou žádat o dotaci na digitalizaci územních plánů

Obce mohou žádat o dotaci na digitalizaci územních plánů

Od prvního ledna mají obce povinnost převést v případě změny svůj územní plán do jednotného digitálního standardu. Obce do 5 tisíc obyvatel mohou žádat o podporu na zpracování nového územního plánu nebo převod toho stávajícího v souladu se standardem v rámci výzvy MMR.

Zapojte se do soutěže Adapterra Awards a inspirujte vaším projektem

Zapojte se do soutěže Adapterra Awards a inspirujte vaším projektem

Soutěž hledá a oceňuje nejlepší příklady již realizovaných adaptačních opatření na změnu klimatu ve městě i v krajině. Díky nim spolu s vámi inspiruje širší okruh lidí, odborníků i veřejnosti k dalším realizacím.

Podpora budování nových dětských skupin

Podpora budování nových dětských skupin

Mimořádná příležitost, jak zvýšit atraktivitu obcí a měst pro rodiny s malými dětmi, mladou generaci i zaměstnavatele a jak zdůraznit pozitivní přístup obce nebo města k životnímu prostředí či kvalitě života.

Spojte se se sousedy a vytvořte místo k setkávání ve vaší obci!

Spojte se se sousedy a vytvořte místo k setkávání ve vaší obci!

Dvouletý program grantů Nadace České spořitelny.

Adaptační strategie pro Kyjovsko

Adaptační strategie pro Kyjovsko

Byla zpracována nová adaptační strategie ke změnám klimatu v našem území.

Datová schránka a NNO

Datová schránka a NNO

Seminář pro neziskové organizace k povinnosti založení datové schránky. Koná se 23. února 2023.

Vánoční přání

Vánoční přání

Přejeme všem našim starostům, spolupracovníkům, partnerům a příznivcům radostné Vánoce a ať hvězda nad Betlémem je světlem na konci všech tunelů!

Podpora průchodnosti krajiny na Kyjovsku

Podpora průchodnosti krajiny na Kyjovsku

V současné době se pozornost v oblasti péče o životní prostředí stále více zaměřuje na prostupnost krajiny. Donedávna okrajové téma dnes začíná rezonovat ve společnosti z vícero směrů. A co si pod pojmem prostupnost krajiny máme představit?

Projděte se obcemi z pohodlí křesla

Projděte se obcemi z pohodlí křesla

Chtěli byste se podívat do některé z našich obcí, ale neradi jezdíte naslepo? Zkuste si nejdříve prohlédnout obec ve virtuální prohlídce.

Zastupitelstvo jako celek, povinnosti a práva - 8.12.2022 od 14:00

Zastupitelstvo jako celek, povinnosti a práva - 8.12.2022 od 14:00

Byli jste zvoleni do zastupitelstva vaší obce? Poslední se série letošních podzimních seminářů je určen právě pro vás!

Starosta jako první mezi rovnými? - 8.12.2022 od 8:00

Starosta jako první mezi rovnými? - 8.12.2022 od 8:00

Pokračování série vzdělávacích akcí pro přední představitele obcí.

Exkurze do MIKROREGIONU ŽDÁNICKO se blíží. Pojeďte s námi!

Exkurze do MIKROREGIONU ŽDÁNICKO se blíží. Pojeďte s námi!

Centrum společných služeb DSO Severovýchod ve spolupráci s MAS Kyjovské Slovácko v pohybu uspořádá dne 24. listopadu 2022 exkurzi do obcí Mikroregionu Ždánicko za účelem sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe mezi představiteli obcí. Exkurze je určena jak pro starosty či místostarosty, tak i...

Seminář ZÁKON O OBCÍCH - 10.11.2022

Seminář ZÁKON O OBCÍCH - 10.11.2022

Přijďte se seznámit se základními tezemi zákona o obcích a naučit se v něm orientovat.

Seminář FINANCE PRO OBCE - 2.11.2022

Seminář FINANCE PRO OBCE - 2.11.2022

Přijďte se vzdělat ve věci fungování a plánování obecních rozpočtů, výhledů, strategických plánů, dotací atd.

Památník Jana Amose Komenského v Žeravicích

Památník Jana Amose Komenského v Žeravicích

I když se Jan Amos Komenský, velký učitel národů, nenarodil v našem regionu, zanechal i zde důležitý odkaz, který připomíná památník v obci Žeravice.

Léto v plném proudu! Kde se zchladit na koupališti?

Léto v plném proudu! Kde se zchladit na koupališti?

V regionu máme několik koupališť, víte o všech? Pojďme si je přiblížit.

Cesty památných stromů

Cesty památných stromů

Na území našeho DSO se nachází asi 35 významných stromů. Z tohoto počtu tvoří 28 významných dřevin stromy památné či jinak významné. Vytipovali jsme z nich 13 míst s významnými dřevinami, které jsou situovány v reprezentativních polohách či se k těmto významným dřevinám váží pověsti uvádějící...

Je náš region připraven na změnu klimatu?

Je náš region připraven na změnu klimatu?

Zajímá nás váš názor. Zapojte se do ankety a pomozte připravit plán na adaptaci našeho regionu.

Kostelec je vesnicí roku Jihomoravského kraje

Kostelec je vesnicí roku Jihomoravského kraje

Obec Kostelec získala Zlatou stuhu v Jihomoravském kraji v soutěži Vesnice roku 2022.

Rozhledna Súsedská OTEVŘENA

Rozhledna Súsedská OTEVŘENA

V sobotu 14. května byla slavnostně otevřena rozhledna Súsedská

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu vyhlásila 8. výzvu PRV

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu vyhlásila 8. výzvu PRV

Nová výzva v Programu rozvoje venkova

Kalkulačka vybavenosti obce

Kalkulačka vybavenosti obce

Vyhodnoťte vybavenost své obce službami