Výzva OPŽP na zpracování studií a plánů

Výzva OPŽP na zpracování studií a plánů

Zveřejněno: 17. 8. 2023 Dotace

Studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plány územního systému ekologické stability.

Od 16.8.2023 probíhá příjem žádostí o dotaci v rámci 51. výzvy OPŽP zaměřené na zpracování studií a plánů, konkrétně na:

  • plány ÚSES (mimo území CHKO a NP a jejich OP)
  • studie systému sídelní zeleně
  • územní studie krajiny

Míra financování činí max. 95 % z celkových způsobilých výdajů.

Bližší informace a dokumenty výzvy naleznete na stránkách OPŽP.

Zpět