Obce mohou žádat o dotaci na digitalizaci územních plánů

Obce mohou žádat o dotaci na digitalizaci územních plánů

Zveřejněno: 15. 3. 2023 Dotace

Od prvního ledna mají obce povinnost převést v případě změny svůj územní plán do jednotného digitálního standardu. Obce do 5 tisíc obyvatel mohou žádat o podporu na zpracování nového územního plánu nebo převod toho stávajícího v souladu se standardem v rámci výzvy MMR.

Resort podpoří dvě aktivity, v prvním případě je to vytvoření územního plánu podle jednotného digitálního standardu. Týká se obcí, které žádný územní plán nemají nebo ho zastupitelstvo schválilo před 1. 1. 2007. U druhé aktivity obec dosud nesmí mít zpracovaný územní plán v jednotném standardu a realizuje změnu v územním plánu, který byl vydán po 1. 1. 2007. Okruh oprávněných žadatelů je dál podrobně vymezen ve výzvě.

Ve výzvě resort celkem připravil 90 milionů korun. V případě první aktivity dotace dosahuje až 80 % uznatelných nákladů na zpracování, max. ale 500 tisíc korun na jeden územní plán. U druhé dotační aktivity podpora může pokrýt až 90 % nákladů na zpracování dokumentace v jednotném standardu, maximálně ale 250 tisíc korun na jednu změnu územního plánu. Příjem žádostí MMR ukončí 31. října 2023, ve 12:00 hod.

Kromě školení, která byla ve všech krajích dostupná pořizovatelům i projektantům zdarma, zřídilo Ministerstvo pro místní rozvoj webovou stránku, kde soustřeďuje veškeré podpůrné materiály. Kromě vlastní vyhlášky je zde dostupný metodický pokyn k jednotnému standardu územního plánu, průběžně doplňované vybrané otázky a odpovědi a rovněž prezentace a videozáznam ze školení. Pokud po nastudování vyhlášky, metodiky a častých otázek budou přetrvávat nejasnosti, je možné zaslat dotaz na e-mail KonzultacniStredisko@uur.cz.

Zpět