Podpora místní ekonomiky v DSO Severovýchod

Podpora místní ekonomiky v DSO Severovýchod

Podpora místní ekonomiky v DSO Severovýchod navazuje na loňský projekt, v rámci něhož byla identifikována potřeba rozvoje lokální ekonomiky v DSO, byla zpracována Strategie rozvoje lokální ekonomiky DSO Severovýchod a zahájena osvěta zastupitelů členských obcí a podnikatelů. Smyslem tohoto projektu je již realizace konkrétních aktivit na podporu lokální ekonomiky, které byly identifikovány jako potřeby v území a uvedeny jako prioritní ve Strategii.

Realizace aktivit bude probíhat díky zaměstnání manažera, Specialisty DSO na rozvoj lokální ekonomiky, který je bude zajišťovat. V rámci aktivit budou realizována komunitní plánování s občany, semináře a exkurze pro představitele členských obcí, mapování stavu a potřeb v území DSO v oblasti lokální ekonomiky a zpracování výstupů v podobě analytických a mapových dokumentů.

Oblast:
Lokální ekonomika a cestovní ruch
Rok zahájení:
2023
Rok ukončení:
2023
Finanční objem:
493 500 Kč
Cílem projektu je podpora rozvoje místní ekonomiky na území DSO Severovýchod pomocí realizace aktivit zacílených na tuto oblast.