Portál společných služeb DSO Severovýchod

Portál společných služeb DSO Severovýchod

Projekt je zaměřen na zlepšení komunikace DSO Severovýchod směrem k občanům členských obcí a široké veřejnosti. Potřeba zlepšení komunikace vyplynula z Analýzy procesního řízení DSO Severovýchod z roku 2019. Dílčím krokem ke zlepšení komunikace s občany jsou aktivity projektu - modernizace webových stránek a nový mapový portál. Ty pomohou DSO Severovýchod prezentovat občanům a široké veřejnosti zajímavé informace o území regionu moderní formou.

Nacházíte se na nových webových stránkách DSO Severovýchod - ObceKyjovska.cz, které vznikly právě díky tomuto projektu. Webové stránky jsou cíleny na prezentování činnosti DSO Severovýchod, především Centra společných služeb, vůči občanům členských obcí a široké veřejnosti. Stránky jsou propojeny se sociálními sítěmi za účelem dosažení širšího spektra oslovení občanů činností DSO.

Součástí webu bude také nová webová aplikace - mapový portál propojující zajímavý text skládající se z činnosti DSO a informací o regionu s multimediálním obsahem. Prezentovaný obsah bude tříděn do kapitol a podkapitol, které obsahují konkrétní body, linie, polygony lokalizované v prostorovém kontextu mapy, zobrazené do vizuálně přitažlivé podoby. Aplikace bude doplněna o možnost zobrazená data stáhnout jak v obrázkovém, tak datovém formátu. Pro naplnění mapové aplikace informacemi pro občany členských obcí a širokou veřejnost bylo provedeno vlastní mapování území DSO Severovýchod.

Oblast:
Veřejné budovy a správa obcí
Rok zahájení:
2021
Rok ukončení:
2023
Finanční objem:
2 367 475 Kč
Cílem projektu je zavádění nových nástrojů zlepšování komunikace DSO Severovýchod směrem k občanům členských obcí a veřejnosti.