Strategické plánování, vzdělání a dělání, ať Kyjovsko pohání!

Strategické plánování, vzdělání a dělání, ať Kyjovsko pohání!

Projekt přinesl vytvoření systému strategického managementu DSO Severovýchod pro dosažení větší efektivity řízení a využití všech možností spolupráce k optimalizaci procesů a postupů ve veřejné správě. Vytvořil podmínky rozvojové spolupráce a nastartoval strategické řízení svazku, který doposud zaměřoval svoji činnost pouze na odpadové hospodářství.

Projekt sestával ze 4 samostatných klíčových aktivit:

1) Procesní řízení - zavedení managementu - výstupem je Metodika procesního řízení DSO a Procesní analýza a návrh optimalizace vybraných procesů DSO.

2) Vzdělávání cílových skupin - proběhlo 10 vzdělávacích seminářů z různých oblastí pro představitele obcí, 12 workshopů realizovaných v jednotlivých menších mikroregionech a městech DSO se zaměřením na hledání potenciálů území a nakonec dvoudenní exkurze zástupců členských obcí a mikroregionů do regionu Posázaví, kde byly prezentovány příklady dobré praxe a projekty zaměřené na obnovu a rozvoj tamějších venkovských obcí.

3) Tvorba koncepce DSO - výstupem je aktualizovaná koncepce a rozvojová strategie DSO Severovýchod ve čtyřech oblastech - cestovní ruch, krajina a její zpřístupnění, vzdělávání a lokální ekonomika.

4) Tvorba koncepčních a strategických dokumentů - náplní aktivity byla tvorba či aktualizace Programu rozvoje obce pro 23 obcí DSO a 5 mikroregionů.

Oblast:
Veřejné budovy a správa obcí
Rok zahájení:
2018
Rok ukončení:
2020
Finanční objem:
5 302 225 Kč
Cílem projektu je zavést strategické řízení svazku obcí prostřednictvím specializovaného managementu svazku obcí a zvýšit transparentnost jeho fungování a tím napomoci optimalizaci činnosti veřejné správy.