Koncepční dokumenty pro obce Kyjovska

Koncepční dokumenty pro obce Kyjovska

V rámci projektu byly vytvářeny různé druhy koncepčních dokumentů pro obce DSO Severovýchod, které jim dají možnost rozvíjet se v určitých oblastech jako je cestovní ruch, odpadové hospodářství, boj se suchem apod. Pasporty hřbitova, zeleně, veřejného osvětlení a další jim zase umožní efektivní údržbu a usnadní případný další rozvoj obecního vlastnictví. Dokumenty byly vytvořeny pro 25 obcí DSO Severovýchod, včetně 3 partnerských, a jeden mikroregion.

Celkem bylo vypracováno 85 dokumentů, z toho 60 v první vlně do konce dubna 2022 a dalších 25 ve druhé vlně do konce listopadu 2022.

Oblast:
Veřejné budovy a správa obcí
Rok zahájení:
2020
Rok ukončení:
2022
Finanční objem:
5 303 754 Kč
Cílem projektu je pomoci obcím svazku vytvořit potřebné koncepční dokumenty pro možnost rozvíjet se v určitých oblastech a zlepšit prioritizaci investic pro jejich další rozvoj.