Vracíme, proto šetříme - nákup vratného nádobí pro region

Vracíme, proto šetříme - nákup vratného nádobí pro region

Předmětem projektu bylo předcházení vzniku odpadů v obcích DSO Severovýchod a partnerských obcích snížením množství spotřebovaného jednorázového nádobí díky pořízení vratného nádobí v podobě kelímků a misek včetně zařízení pro jejich umývání. Celkem bylo pořízeno více než 65 000 kelímků a 2 800 misek, které jsou rozděleny mezi zapojené obce pro využití na akcích pořádaných na jejich území. Díky projektu nevznikne v těchto obcích až 73,2 tun odpadu z jednorázového nádobí za rok.

Jednotlivé typy nádobí byly pořízeny v následujícím počtu: 35 856 ks kelímků o objemu 0,5 l, 20 008 ks kelímků o objemu 0,3 l (oba typy vč. tiskové úpravy pro jednotlivé obce), 10 802 kelímků hot cup o objemu 0,2 l, 2 890 ks víček na hot cup, 2 678 ks jídelních misek, 289 ks boxů na hygienické uskladnění, 21 ks ručních gastro myček Spulboy a 2 ks gastro myček.

Pořízené nádobí a vybavení bylo dále předáno do 27 členských obcí DSO Severovýchod a do 3 partnerských obcí, které je nyní využívají na svých akcích.

Oblast:
Životní prostředí a odpadové hospodářství
Rok zahájení:
2021
Rok ukončení:
2021
Finanční objem:
2 818 359 Kč
Cílem projektu je snížení množství vyprodukovaného odpadu v obcích Dobrovolného svazku obcí Severovýchod, které vznikají převážně na akcích pořádaných na jejich území.