Vzděláváním ke společnému rozvoji DSO Severovýchod

Vzděláváním ke společnému rozvoji DSO Severovýchod

Vzdělávání probíhalo formou pěti prezenčních seminářů tematicky zaměřených na agendy, které obce řeší v rámci samostatné i přenesené působnosti, na aktuální legislativní problematiku, problematiku řešení sucha apod. Zároveň byla uspořádána jednodenní exkurze do vybrané lokality, konkrétně do území MAS Opavsko, kde byly jejím účastníkům místními zástupci a aktéry podílejícími se na rozvoji venkovské oblasti prezentovány příklady dobré praxe a projekty zaměřené na obnovu této oblasti. Došlo při tom k přenosu know-how mezi představiteli obou regionů.

V rámci projektu proběhlo vzdělávání pro zástupce obcí formou pěti prezenčních seminářů:

  • KATASTR NEMOVITOSTÍ – nová katastrální úprava
  • ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA
  • KOMUNITNÍ ENERGETIKA – příležitosti pro snižování energetické náročnosti obcí
  • ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH
  • Pravomoci a povinnosti zřizovatelů vůči školským zařízením

Zároveň byla za účelem zlepšit informovanost zástupců obcí a místních aktérů DSO Severovýchod v oblasti rozvoje obcí uspořádána jednodenní exkurze do území MAS Opavsko. Jednotícím tématem exkurze byla komunitní energetika. Účastníci navštívili několik míst regionu, ve kterých jim byly představeny realizované projekty v oblasti komunitní energetiky, např. mikrogrid (oddělený energetický systém) či připravovaný větrný park.

Oblast:
Veřejné budovy a správa obcí
Rok zahájení:
2021
Rok ukončení:
2021
Finanční objem:
145 700 Kč
Cílem projektu je průběžné vzdělávání zastupitelů, radních a starostů obcí DSO Severovýchod v oblastech týkajících se činnosti příslušných orgánů obce, a tím přispět k osvojení dovedností důležitých pro výkon jejich funkce a usnadnit jim tak jejich zodpovědnou práci.